नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.


   पाचवे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, पैठण

    दिनांक : शनिवार, रविवार, २ व ३ फेब्रुवारी २०१९  
    स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण, जि. औरंगाबाद

    अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा. 
    अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

गोट तुमी वो ऐका

K N Salunke's picture

गोट तुमी वो ऐका
---------------
पाऊस नाई करावं काई, वाढतोया आजार
गरीब माजा शेतकरी राजा, झालाय वो बेजार
हाती नाई वो तेच्या पैका, गोट तुमी वो ऐका //
अन्नं मिळंना चूल्हा जळंना, रहातिया उपासी सारी
मरतीया ढोरं उपासी पोरं, फिरतीया आकाशी घारी
इथं पाणी मिळंना कैका, गोट तुमी वो ऐका //
उपवर झाली तेची वो बाली, लगीन करायचं औंदा
पाऊस दडला दुष्काळ पडला, जवळ नाई वो चंदा
मग सावकार मदतीला येईका, गोट तुमी वो ऐका //
महागाई वाढली आभाळी भिडली, उतरत नाई खाली
निवडून जाता आमदार व्हता, भ्रष्टाचार हा चाली
राजा वळीख आता धोका, गोट तुमी वो ऐका //
आळसी नोकर मारतोया ठोकर, करीत नाई काम
फुकटाचं खातो मजेत रहातो, मोबदला मागतो दाम
अशा लोकास्नी उचलून फेका, गोट तुमी वो ऐका //
शेतकरी कल्याण सरकारी सल्ल्यानं, एकबी प्रकल्प न्हाई
मालाला भावं नाई वो रावं, उमजत नाई काई
आसं धोरण बराबर हाय का ? गोट तुमी वो ऐका //
खातोया खस्ता एकच रस्ता, देवबी तेला ना तारी
शेतकरी मरण सरकारी धोरण, आलीय योजना दारी
आसं सरकार कामाचं हायका ? गोट तुमी वो ऐका //

के. एन. साळुंके
१७, साईक्रुपा सोसायटी,
विद्यावर्धिनी कालेजमागे,
साक्री रोड, धुळे - ४२४००१
मो.नं. - ९८५०६१२७६०
ई-मेल: knsalunke2013@gmail.com

लेखनप्रकार: 
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१८
लेखनप्रकार : 
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१८
लेखनविभाग: 
पद्यकविता
Share

प्रतिक्रिया