नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.


   पाचवे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, पैठण

    दिनांक : शनिवार, रविवार, २ व ३ फेब्रुवारी २०१९  
    स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण, जि. औरंगाबाद

    अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा. 
    अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

शेतकरी आत्महत्या

rameshwar's picture

शेतकरी आत्महत्या

शेतकरी आत्महत्या....
का करतो त्याग या अनमोल देहाचा
का कंटाळला या रुपेरी जीवनाला
का पोरके करतो या कोवळया-निष्पाप लेकरांना...
का नाही ठाव तूला,
तिमीराकडून वाट जाते प्रकाशाकडे....
असतील जरी दुखःच्या सरीवरी सरी...
तरी पुन्हा येतील रे आनंदाच्या सरी तुझ्या दारी...
का आमच्या विचारांची करतोस दिवाळखोरी
नसली आली विकासाची गंगा दारी.
म्हणून तथाकथीत सुधारणावाद्यांच्या अव्हानांने
का थाबंली नाही विटंबना तुझ्या देहाची जिवंतपणी...
मेल्यावर करतील मग भाडंवल तुझ्या देहाचे,
हे टवाळखोर....
सत्तेचा चाखतील मलीदा आणी