नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.


   पाचवे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, पैठण

    दिनांक : शनिवार, रविवार, २ व ३ फेब्रुवारी २०१९  
    स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण, जि. औरंगाबाद

    अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा. 
    अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

५ वे अ.भा.म.शे.सा. संमेलन : चित्रवृत्तांत : पुरस्कार वितरण-समारोप

गंगाधर मुटे's picture

५ वे अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन : चित्रवृत्तांत :   पुरस्कार वितरण-समारोप

स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण 
दिनांक : २ व ३ फेब्रुवारी २०१९
 
Ad   सारस्वतांच्या स्वागतासाठी सज्ज  प्रवेशद्वार    Ad
 
प्रवेशद्वार
*****
Ad    लक्षणीय उपस्थिती   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     महिलांची लक्षणीय उपस्थिती   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad     पुरस्कार वितरण  Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad    समारोप समारंभ   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad    समारोप समारंभ   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad    समारोप समारंभ   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad    समारोप समारंभ   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad    समारोप समारंभ   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad    समारोप समारंभ   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad    समारोप समारंभ   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad    समारोप समारंभ   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
Ad     विशेष सहकार्य लाभल्याबद्दल सन्मानपत्र   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad     विशेष सहकार्य लाभल्याबद्दल सन्मानपत्र   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad     विशेष सहकार्य लाभल्याबद्दल सन्मानपत्र   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad     विशेष सहकार्य लाभल्याबद्दल सन्मानपत्र   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad     विशेष सहकार्य लाभल्याबद्दल सन्मानपत्र   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad     विशेष सहकार्य लाभल्याबद्दल सन्मानपत्र   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad     विशेष सहकार्य लाभल्याबद्दल सन्मानपत्र   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad     विशेष सहकार्य लाभल्याबद्दल सन्मानपत्र   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad     विशेष सहकार्य लाभल्याबद्दल सन्मानपत्र   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad     विशेष सहकार्य लाभल्याबद्दल सन्मानपत्र   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad     विशेष सहकार्य लाभल्याबद्दल सन्मानपत्र   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad     विशेष सहकार्य लाभल्याबद्दल सन्मानपत्र   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Ad     विशेष सहकार्य लाभल्याबद्दल सन्मानपत्र   Ad
 
पुरस्कार वितरण
*****
 
Share