नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.


   पाचवे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, पैठण

    दिनांक : शनिवार, रविवार, २ व ३ फेब्रुवारी २०१९  
    स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण, जि. औरंगाबाद

    अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा. 
    अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

५ वे अ.भा.म.शे.सा. संमेलन : चित्रवृत्तांत : कवी संमेलन

गंगाधर मुटे's picture

५ वे अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन : चित्रवृत्तांत :  कवी संमेलन

स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण 
दिनांक : २ व ३ फेब्रुवारी २०१९
 
Ad   सारस्वतांच्या स्वागतासाठी सज्ज  प्रवेशद्वार    Ad
 
प्रवेशद्वार
*****
Ad     महिलांची लक्षणीय उपस्थिती   Ad
 
कवी संमेलन
*****
Ad   शेतकऱ्यांची बहिणाबाई राधाबाई कांबळे यांनी कविसंमेलनाचे अध्यक्षस्थान भूषविले.    Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
कवी संमेलन
*****
Ad    स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 

कवी संमेलन
*****

Ad    स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
कवी संमेलन
*****
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
कवी संमेलन
*****
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
कवी संमेलन
*****
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
कवी संमेलन
*****
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र .    Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad   स्वागत आणि सन्मानपत्र     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
कवी संमेलन
*****
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
कवी संमेलन
*****
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
कवी संमेलन
*****
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
कवी संमेलन
*****
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
कवी संमेलन
*****
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
कवी संमेलन
*****
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
कवी संमेलन
*****
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad    शेतकरी कविता सादर करताना कवी     Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Ad   शेतकऱ्यांची बहिणाबाई राधाबाई कांबळे यांच्यासोबत कवी मंडळ.    Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
कवी संमेलन
*****
Ad   शेतकऱ्यांची बहिणाबाई राधाबाई कांबळे यांनी कविसंमेलनाचे अध्यक्षस्थान भूषविले.    Ad
 
कवी संमेलन
*****
 
Share