नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.


   पाचवे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, पैठण

    दिनांक : शनिवार, रविवार, २ व ३ फेब्रुवारी २०१९  
    स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण, जि. औरंगाबाद

    अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा. 
    अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

सरकारी धोरण, रचे बापाचे सरण

बालाजी कांबळे's picture

सरकारी धोरण, रचे बापाचे सरण

फाटका घालुनी सदरा
बारा ठिगळी धोतरं
भर उन्हात हाकतो
बाप शेतात नांगरं || धृ ||

काळ्या मायीच्या कुशीत
हिरवं सपान पेरतो
घाम गाळून मातीत
रोटी जगाला चारतो
जिवा भावाची गणगोत
ढवळ्या, पवळ्या नि वावरं
भर उन्हात हाकतो
बाप शेतात नांगरं || 1 ||

साऱ्या जगाचा पोशिंदा
नाही धनावर आशा
भेगाळल्या पायामंध्ये
दिसतो जगाचा नकाशा
धूळपेरणी करून
फुलवितोय शिवारं
भर उन्हात हाकतो
बाप शेतात नांगरं ||2 ||

घाव सोसून दुःखाचे
काळजाला आले घट्टे
रक्त पिऊन बापाचे
मालामाल झाले चोट्टे
वाहे सुगंधी घामाचा
रानावनातून पूरं
भर उन्हात हाकतो
बाप शेतात नांगरं ||3 |

जीव झाडाला टांगून
करी रानात पेरण
पासवी सरकारी धोरण
रचे बापाचे सरण
बाप उडून गेल्यानं
झाली अनाथ पाखरं
भर उन्हात हाकती
लेकरं शेतात नांगरं || 4||

कवी
बालाजी सोपानराव कांबळे
ताई निवास परळी वै
ता. परळी वै
जिल्हा. बीड 431515
मो. नो:- 9860806747

लेखनप्रकार: 
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१८
लेखनप्रकार : 
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१८
लेखनविभाग: 
गीतरचना
Share

प्रतिक्रिया