नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.


   पाचवे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, पैठण

    दिनांक : शनिवार, रविवार, २ व ३ फेब्रुवारी २०१९  
    स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण, जि. औरंगाबाद

    अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा. 
    अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

नि:शब्द

Rajesh Jaunjal's picture

व्रुत्त-आनंदकन
गण-
गा गा ल गा ल गा गा.. (यति).. गा गा ल गा ल गा गा

वाटे मला जरी हे नि:शब्द प्राण आहे
लाकूड तोडलेले चीते समान आहे

नि:शब्द पाखरांचा घेऊन जीव सांगा
म्हणणार कोण मजला आता शहाण आहे

भेंडीवरी फवारे मारून शीर पिकले
मातीत चाललो मी पायास खंत आहे

पाहून हाल माझे गेले पळून सारे
येणार ते कशाला येथे अजून आहे

पक्षांत वाटलेले घेतात सर्व निर्णय
सत्या तुझ्या सतीची हाती कमान आहे

त्रासून तू कशाला करतोस आत्महत्या
देऊन धीर म्हणतो 'राजेश' देव आहे

राजेश जौंजाळ पोहणा

***************************

लेखनप्रकार: 
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१८
लेखनप्रकार : 
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१८
लेखनविभाग: 
गझल
Share

प्रतिक्रिया