नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.


   पाचवे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, पैठण

    दिनांक : शनिवार, रविवार, २ व ३ फेब्रुवारी २०१९  
    स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण, जि. औरंगाबाद

    अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा. 
    अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

गझल

Dr. Ravipal Bharshankar's picture

(मतला)
लक्ष काही देत नाही कोणते सरकार.
आण या राज्यात आता आपले सरकार.

(हुस्नेमतला)
आफतीचा अंत नाही हे कसे सरकार
संकटाचे नाव दुसरे होय हे सरकार.

(१ ला शेर)
कीव कोणी घेत नाही या मनोराज्यात,
झोपलेल्या माणसांचे झोपले सरकार.

(अंतिम शेर)
धोरणाने शासनाच्या खूप केले हाल,
पण तरीही झेलतो का हे असे सरकार?

(मक़ता)
होत नाही हे सरळ मी सांगतो 'रविपाल',
शेपटी कुत्र्याप्रमाणे वाकडे सरकार.

°°°

वृत्त: आस्त्रवीणी
(गालगागा गालगागा गालगागा गाल)

लेखनप्रकार: 
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१८
लेखनप्रकार : 
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१८
लेखनविभाग: 
गझल
Share

प्रतिक्रिया